Ułatwienia dostępu

Historia ośrodka

Historia ośrodka

Najważniejsze daty dla rozwoju placówki

  • październik 1997 – rejestracja placówki oraz rozpoczęcie działalności w budynku przy ulicy Stawowej 1a w Wrocławiu
  • wrzesień 2002 – przeniesienie placówki do budynku przy ul. Górnickiego we Wrocławiu
  • marzec 2004 – Ośrodek otrzymał rekomendacje rozpoczął realizację rządowego programu pilotażowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie"
  • marzec 2013 - pozyskanie dodatkowego lokum dla placówki – budynku przy ul. Robotniczej 42 b we Wrocławiu, w którym kontynuowana jest realizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • maj 2019 – rejestracja Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu w skład którego wchodzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny oraz Punkt Przedszkolny.

 

 

Inne artykuły

O nas

Dokumenty Ośrodka

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381