Ułatwienia dostępu

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KOMUNIKAT
w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

-wersja do pobrania-

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                                               
Poniżej podajemy informacje na jakich zasadach Stowarzyszenie będzie się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

W zakresie współpracy z naszą organizacją administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław, telefon: 71/ 344 78 02.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przekazywane Stowarzyszeniu OSTOJA mogą być przetwarzane na podstawie przepisów ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania realizowane przez Stowarzyszenie oraz ustaw i rozporządzeń, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa w związku z realizowanymi zadaniami statutowymi Stowarzyszenia w obszarze szeroko pojętej edukacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami a także realizacją programów mających na celu ochronę poziomu życia niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełno sprawnościami, ich rodzin i opiekunów.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w Biurze Stowarzyszenia ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław
 • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
       ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław.

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381