Ułatwienia dostępu

Nauczanie kierowane

Nauczanie kierowane

IMG 8655W naszym Ośrodku 4 grupy prowadzone są zgodnie z założeniami Nauczania Kierowanego. Jest to system stworzony przez węgierskiego lekarza i pedagoga Andreasa Petö który uważał, że dziecko stanowi fizyczną, intelektualną i emocjonalną całość, wymaga więc wszechstronnego i zintegrowanego podejścia.

 

Nauczanie Kierowane zakłada równoczesne usprawnianie funkcji poznawczej, motorycznej, samoobsługi, komunikacji i uspołecznienia niepełnosprawnego dziecka.

Zajęcia prowadzone są grupach 5-6 osobowych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, w salach wyposażonych w specjalne przyrządy – meble Petö. Grupa jest ważnym czynnikiem wzajemnej stymulacji, naśladowania i współzawodnictwa. Przybliża dziecko do normalnego, zwykłego trybu życia. Chociaż zajęcia mają przede wszystkim charakter grupowy, każde dziecko ma szczegółowo opracowany program terapeutyczny. Aktywności dostosowane są do jego możliwości i potrzeb. 

W czasie zajęć zwracamy szczególną uwagę na usprawnianie rąk. Wykorzystujemy również znaczenie mowy dzięki metodzie rytmiczności poleceń i stosowaniu komunikacji alternatywnej. Wiele aktywności ma na celu rozwijanie samoobsługi w zakresie, który jest możliwy dla danego dziecka.

 

System Petö podkreśla czynny udział dziecka w procesie nauczania, uwypukla znaczenie porozumiewania się, adaptacji i przystosowania się do czynności życia codziennego oraz niezwykle ważny punkt, którym jest przyjemność dziecka. 

  

Tu można obejrzeć film o metodzie Nauczania Kierowanego.

 

   

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381