Ułatwienia dostępu

Poranny krąg

Poranny krąg

Stymulacja polisensoryczna według pór roku.

Zajęcia polisensoryczne, nazywane „porannym kręgiem”, stanowią stymulację obejmującą pięć zmysłów: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak.

Istotą proponowanych zajęć jest rozbudzenie możliwości percepcyjnych dzieci przed właściwymi zajęciami oraz zastosowanie różnorodnych bodźców w celu zapewnienia jak najlepszego spotkania terapeuty i dziecka oraz dzieci ze sobą. Zajęcia te budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa poprzez stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania. Służy ku temu utworzenie „porannego kręgu”, ciepły nastrój w pomieszczeniu, zapalona świeca, znajomy zapach...

Właśnie znaki i symbole są językiem porannego kręgu, za pomocą którego próbujemy spotkać się z naszymi podopiecznymi.

Podstawą programu jest świat przyrody, który jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych. Organizując poranny krąg, bodźce płynące ze świata natury są dla terapeuty inspiracją do pracy z dzieckiem.

Kontakt wzrokowy jest głównym źródłem rozwoju dialogu. Mając świadomość jak istotne znaczenie w odbiorze wzrokowym mają barwy, do każdej pory roku przypisany został inny kolor: do lata czerwony, barwą jesieni jest żółty, zimy biel oraz błękit, kolorem wiosny jest zieleń. W czasie prowadzenia zajęć manipuluje się barwą poprzez zmianę wystroju pomieszczenia.

Analogicznie, mając świadomość oddziaływania na nasza psychikę innych bodźców: zapachowych, dźwiękowych, smakowych, terapeuta stosuje kompilację, odpowiednio dobranych do poszczególnych pór roku, olejków zapachowych, dźwięków instrumentów czy smaków pokarmów.

Poranny krąg umożliwia naszym uczniom odbiór „świata”, przyrody, grupy rówieśniczej, intencji nauczyciela drogą wielozmysłową (wielokanałową). Poprzez doświadczanie, uczestniczenie wzmacniane bodźcem wzrokowym, zapachowym czy smakowym rozbudza i rozwija funkcje poznawcze.

Źródło: red.: Kielin J., Rozwój daje radość, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.

 

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381