Ułatwienia dostępu

Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny OSTOJA (PP) 

Punkt Przedszkolny OSTOJA dla dzieci z niepełnosprawnościami funkcjonuje w Zespole Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 42 b.

Do dwóch oddziałów Punktu Przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (lub do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego). Każdy oddział może liczyć od 3 do 5 dzieci.

Przyjęcie do placówki odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzmu), wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego OSTOJA

Placówka oferuje:

  • pięciogodzinne zajęcia pedagogiczne z nauczycielkami posiadającymi niezbędne kwalifikacje
  • pomoc w trakcie zajęć oraz opiekę w pozostałym czasie realizowaną przez kadrę z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami w zakresie opieki nad dziećmi
  • bezpłatny pobyt w godzinach od 8.00 do 15.00
  • 2-3 zajęcia specjalistyczne (w tygodniu) w zależności od potrzeb dziecka (z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, z terapeutą integracji sensorycznej)
  • wsparcie rodziców i rodzin dzieci
  • dodatkowa możliwość korzystania z programu wczesnego wspomagania rozwoju.

Placówka dysponuje salą doświadczenia świata oraz salą do terapii integracji sensorycznej.

 

 

 

 

Inne artykuły

WWRD

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381