Ułatwienia dostępu

AAC

AAC

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania
Można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to,
aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.
Carl Rogers

Kącik AAC

Co to jest AAC czyli komunikacja wspomagająca i alternatywna ?

aac

 

AAC (Augmentative and Alternative Communication) – są to wszelkiego rodzaju aktywności, które mają na celu pomóc porozumiewać się osobom, które nie mogą wyrażać swoich myśli, opinii, pragnień w sposób werbalny, czyli po prostu nie mówią. Sam fakt, że ktoś nie mówi nie oznacza, że nie ma nam nic do powiedzenia. I właśnie dzięki AAC takie osoby mogą rozmawiać z otoczeniem, mogą pytać ,odpowiadać, czytać, oglądać ,poznawać ,wyrażać swoje zdanie, mówić o tym co lubią a czego nie znoszą , mówić o swoich marzeniach, komentować itp. Zamiast wypowiadanych słów mogą używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów).

 

W naszym Ośrodku usiłujemy budować indywidualny system komunikowania się każdego z naszych podopiecznych. Dostosowujemy sposoby wyrażanie ekspresji w zależności od możliwości każdego z nich. Wiemy, że dzieci uczą się najszybciej i najefektywniej w warunkach wielozmysłowego zaangażowania. 

 

warsztaty kulinarne 1

 

Każdy wypowiadany komunikat wzmacniamy czy to gestem MAKATON ,spojrzeniem, pokazaniem przedmiotu lub obrazka, zdjęcia czy też symbolu. Dzięki temu poprawiamy zarówno rozumienie jak i stwarzamy warunki ,w których dzieci uczą się rozmawiać na wiele sposobów. Do „pogaduszek” wykorzystujemy nie tylko proste pomoce ale także najnowszą technologię, bo używamy zarówno komunikatorów jak i sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem.

 

 

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381