Ułatwienia dostępu

WWRD

WWRD

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD)

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym OSTOJA (ORE) we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 42 b realizowany jest Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Ośrodek jest częścią Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA

Program WWRD przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz dla ich rodzin.

Przyjęcie do programu odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie jego rodziny

Zajęcia odbywają się codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 – 18.00, szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Zespół specjalistów tworzą: psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda, terapeuta AAC, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Praca zespołu obejmuje: interdyscyplinarną diagnozę, konstruowanie i realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju oraz ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka, a także wsparcie jego rodziny.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i jego rodziną to:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • fizjoterapia
 • stymulacja polisensoryczna (w Sali Doświadczenia Świata)
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia wzroku
 • terapia metodą biofeedback
 • trening funkcji wykonawczych
 • różne formy wspierania rodzin

Realizacja zajęć jest dofinansowana ze środków PFRON w ramach projektu „Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA” (2022-2025)

 

 

 

 

 

Inne artykuły

Punkt Przedszkolny

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381