Ułatwienia dostępu

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

1Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregacji, interpretacji i integracji.

Mózg dziecka pobiera informacje płynące z receptorów:

  • dotykowych,
  • proprioceptywnych (czucie głębokie),
  • przedsionkowych (zmysł równowagi),
  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • smakowych.

Gdy mamy do czynienia z uszkodzonym centralnym układem nerwowym (CUN) występują zaburzenia w obrębie wcześniej wymienionych zmysłów. Brak lub słabe rozwinięcie określonych połączeń nerwowych powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności.

U naszych uczniów obserwujemy trudności w różnicowaniu bodźców dotykowych tj. nadwrażliwość bądź podwrażliwość na te bodźce.

Równie częstym problemem u dzieci z CUN jest słabe czucie własnego ciała np. nie odczuwanie zmiany pozycji swojego cała w przestrzeni lub lęk przed oderwaniem stóp od podłoża.

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją adekwatną do zastosowanego bodźca.

Najlepszą formą ćwiczeń jest zabawa z naszymi uczniami.

To co z boku wydaje się zabawą jest również ciężką pracą.

 

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381