Ułatwienia dostępu

Muzykoterapia

Muzykoterapia

„Muzykoterapia jest metodą postępowania wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka”.

Tadeusz Natanson

W naszym ośrodku prowadzone są różne formy zajęć muzykoterapii grupowej:

 • ze śpiewem i grą na instrumentach perkusyjnych:
 • dla dzieci;
 • dla młodzieży;
  • z elementami rytmiki;
  • z ćwiczeniami inspirowanymi metodą W.Sherborne;
  • w formie dyskoteki;
  • w formie relaksu.

Każdy z uczniów uczęszcza na zajęcia najbardziej odpowiednie dla niego.

 • muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje;
 • poprawia nastrój uczestnika;
 • dostarcza pozytywnych przeżyć;
 • stymuluje poszczególne sfery aktywności życiowej:
  • aktywność związaną z własnym ciałem;
  • aktywność ukierunkowaną na inne osoby;
  • aktywność ukierunkowaną na przedmioty.
 • wydłuża koncentrację uwagi dziecka na wykonywanych ćwiczeniach.
 • stymuluje rozwój wyższych funkcji psychicznych .

Zajęcia muzykoterapii grupowej to nie tylko terapia, ale i okazja dla doskonałej zabawy.

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381