Ułatwienia dostępu

Terapia bazalna

Terapia bazalna Andreasa Fröhlicha

 Metoda Stymulacji Bazalnej (od podstaw) polega na stymulowaniu poszczególnych części ciała dziecka poprzez uciskanie, głaskanie jego ciała za pomocą materiałów o różnej fakturze. Stosowane są również elementy masażu i kąpiele. Stymulacja ta powinna odbywać się w trakcie „somatycznego dialogu” jaki powinien zaistnieć pomiędzy dzieckiem a terapeutą. Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed terapeutą to sprawienie, aby dziecko odczuwało swoje ciało poprzez uciskanie, głaskanie i ogrzewanie. 

 

Punktem wyjścia stymulacji od podstaw jest zachęcanie do odkrywania własnego ciała: swojego "Ja" i jego możliwości. Ukierunkowując się na percepcję i motorykę traktujemy ciało osoby głęboko wielorako niepełnosprawnej jako pierwszy element realizacji własnego "Ja". 

 

Ciało akceptowane jest takim, jakim się stało w trakcie całego indywidualnego rozwoju. Nie stawia się więc wymagań odnośnie tego jakie powinno być. Terapeuta i pedagog akceptują je takim, jakie jest, nawiązując z nim kontakt poprzez ruch, dotyk, bliskość i wspólne działania.

 

 

 

 

Inne artykuły

Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny
OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a
tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Godziny pracy

Zajęcia rewealidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną trwają w godzinach 9.00 - 13.00.

W godzinach od 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę świetlicową.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się w godzinach 8.00 - 18.00.

Pomoc

Możesz nam pomóc!
wpłacając darowizny
na cele statutowe
Stowarzyszenia Ostoja
 
Bank: PKO BP S.A.
Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381