HISTORIA OŚRODKA

Rok 1997

  • zarejestrowany został Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny i rozpoczął działalność w budynku przy ulicy Stawowej 1a w Wrocławiu w formie Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych dla dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością oraz młodzieżowych grup wsparcia

Rok 2001

  • we wrześniu zapadła decyzja o przekazaniu nam budynku przy ulicy Górnickiego 37a we Wrocławiu jako nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci

Rok 2002

  • od kwietnia do sierpnia - Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" wykonało remont budynku przy ulicy Górnickiego
  • wrzesień - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie (55 miejsc w pobycie dziennym)

Rok 2004

  • kwiecień - dar Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA pozwolił na realizację Sali Doświadczania Świata SNOEZELEN w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym we Wrocławiu

Rok 2005

  • Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny Stowarzyszenia otrzymał rekomendacje do realizacji rządowego programu pilotażowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" na lata 2005 -2007

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates