INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregacji, interpretacji i integracji.

Mózg dziecka pobiera informacje płynące z receptorów:

  • dotykowych,
  • proprioceptywnych (czucie głębokie),
  • przedsionkowych (zmysł równowagi),
  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • smakowych.

Gdy mamy do czynienia z uszkodzonym centralnym układem nerwowym (CUN) występują zaburzenia w obrębie wcześniej wymienionych zmysłów. Brak lub słabe rozwinięcie określonych połączeń nerwowych powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności.

U naszych uczniów obserwujemy trudności w różnicowaniu bodźców dotykowych tj. nadwrażliwość bądź podwrażliwość na te bodźce.

Równie częstym problemem u dzieci z CUN jest słabe czucie własnego ciała np. nie odczuwanie zmiany pozycji swojego cała w przestrzeni lub lęk przed oderwaniem stóp od podłoża.

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją adekwatną do zastosowanego bodźca.

Najlepszą formą ćwiczeń jest zabawa z naszymi uczniami.

1

Zawinięcie w koc obciążeniowy tzw.„naleśnik” to wielka przyjemność dla niektórych dzieci

2

Basen z kulkami – pływam i stymuluję swoje ciało.

3

Ścieżka sensoryczna – poprzez dotyk docierają nowe informacje do mojego mózgu

4

Maglownica pomaga mocno poczuć swoje ciało

5

Topik – poprzez ruch dostarczane są informacji do przedsionka o zmianie położenia mojego ciała

6

Huśtawka – koło to mnóstwo radości dla dziecka a jeszcze więcej informacji dla zmysłu równowagi

To co z boku wydaje się zabawą jest również ciężką pracą.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates