KONCEPCJA DRA RODOLFO CASTILLO - MORALESA

"Dużo obserwować, następnie myśleć i nie przyczepiać żadnej etykiety; być z dzieckiem"

- R. Castillo Morales

W naszym ośrodku mamy dwóch certyfikowanych terapeutów, którzy prowadzą terapię według koncepcji Rodolfo Castillo – Moralesa.morales

Można wyróżnić w niej kilka części:

  1. Neuromotoryczną terapię rozwoju – przeznaczoną dla dzieci z opóźnieniami rozwoju posturalnego, przepuklinami oponowo – rdzeniowymi i porażeniami obwodowymi;
  2. Regulacyjną terapie ustno – twarzową – dla pacjentów z zaburzeniami neuromotorycznymi w obrębie twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie przeznaczona do zaburzeń ssania, połykania, żucia i mowy;
  3. Zaopatrzenie w specjalne płytki podniebienne, w zależności od potrzeb pacjenta, w połączeniu z regulacyjną terapią ustno – twarzową.

Terapia jest swego rodzaju dialogiem pomiędzy terapeutą a pacjentem. Terapeuta obserwuje reakcje organizmu pacjenta dostosowując siłę i natężenie bodźców do możliwości adaptacyjnych pacjenta. Uczy go odczuwania własnego ciała poprzez stosowanie wyselekcjonowanych technik terapeutycznych takich jak: dotyk, głaskanie, ucisk, rozciąganie i wibracja.

Istotą podejścia terapeutycznego jest objęcie terapią całego ciała pacjenta. Zdaniem Castillo-Moralesa trudności występujące w obszarze ustno-twarzowym mają swoją przyczynę w zaburzonej współpracy całego układu mięśniowego.

Techniki terapeutyczne zaczerpnięte z tej koncepcji doskonale nadają się do pracy z naszymi podopiecznymi, czyli z dziecmi i młodzieża z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością. Pozwalają na efektywną stymulację pracy mięśni biorących udział w procesach żucia, połykania oraz mowy ( mięśni oddechowych i klatki piersiowej, mięśni kontrolujących ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej).

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates