ORE Ostoja

Projekt - Asystent

Utworzono: wtorek, 16, kwiecień 2019

"Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia"

Projekt realizowany w ramach konkursu 1/2018

pn "Szansa- Rozwój - Niezależność",

dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego

w okresie 01.04.2019-31.03.2020r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością maksymalnie możliwej aktywności osobistej i uczestnictwa w życiu rówieśniczym i społecznym poprzez świadczenie usług asystenckich w miejscu ich pobytu.

Krótka charakterystyka projektu:
zespół asystentów osób niepełnosprawnych, będzie świadczyć usługi asystenckie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia – osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).

Asystenci będą realizować usługi zarówno dla osób, które na co dzień uczestniczą w zajęciach naszych placówek, jak i dla pozostałych podopiecznych Stowarzyszenia w miejscu ich pobytu – wspierając ich w przemieszczaniu się związanym z codzienną aktywnością, ułatwiając im funkcjonowanie na zajęciach, towarzysząc podczas wyjść itp.
W ramach zadania realizowane będzie także wsparcie dla rodzin beneficjentów, skierowane na zwiększenie ich zaradności życiowej.

Projekt skierowany jest do 64 osób z niepełnosprawnością, zarówno dzieci, młodzieży jak
i osób dorosłych.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Beneficjent projektu (lub jego rodzina) zobowiązany jest do dostarczenie do biura projektu wymaganych dokumentów:

1. aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

2. oświadczenie beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz PFRON

Kolejnym etapem rekrutacyjnym jest wypełnienie ankiety wywiadu oraz formularza przyjęcia korzystania z usług asystenckich.

Działania asystencji osobistej realizowane są ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się nie może być uczestnikiem innego projektu z dofinansowaniem PFRON o tym samym kierunku działania i tej samej formy wsparcia.

Zainteresowane osoby legitymujące się wymaganymi dokumentami, do kontaktu:

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 510-264-940 lub 71/344-78-02,

adres biura: ul. Stawowa 1a,

Wrocław biuro Środowiskowego Domu Samopomocy.  

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI ,, WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE ‘’

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

do pobrania:

plakat      

oświadczenie beneficjenta (doc)      oświadczenie beneficjenta (pdf)

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates